หน้าแรก

Lovecare Creative Contest

โครงการ การประกวดออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพวัยรุ่น

Lovecare Creative Contest

โครงการเลิฟแคร์ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ขอเชิญชวนเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพวัยรุ่น ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท และโอกาสในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยชิ้นงานที่ออกแบบ สามารถออกแบบได้ทั้งภาพวาด(Drawing) หรือวาดและออกแบบในโปรแกรม illustrator หรือโปรแกรมออกแบบอื่นๆ ที่สามารถบันทึกเป็นไฟล์งาน สกุลไฟล์ .ai ได้ โดยชิ้นงานมีขนาดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งลวดลายที่ออกแบบ สามารถอยู่บนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของวัยรุ่น ดังต่อไปนี้

บรรจุภัณฑ์ถุงยางอนามัย

หน้ากากผ้า

เสื้อ T-Shirt

ถุงผ้าพกพา (ผ้าร่ม)

ขวดแอลกอฮอล์แบบพกพา

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จะผลิตในอนาคต

ธีมที่ใช้การออกแบบ

Healthy , Freedom , Natural , Travel/Place ,Entertainment

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

1. เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และสามารถยืนยันตัวตนได้ เช่น มีบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทาง หนังสือรับรองที่ราชการออกให้ เป็นต้น

2. เป็นผู้สร้างสรรค์งานออกแบบที่ส่งเข้าประกวดด้วยฝีมือและความคิดของตนเองและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่เข้าประกวด ซึ่งจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคล หรือบริษัทอื่นใด

3. เป็นผลงานที่ไม่เคยเข้าประกวดและไม่เคยแสดงที่ใดมาก่อน

ระดับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งเป็น 3 ระดับ
ทุกระดับมีโอกาสได้รับเงินรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณและการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาชุมชน

ระดับกลุ่มอายุ 10-15 ปี

รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 12,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 8,000 บาท

ระดับกลุ่มอายุ 16-18 ปี

รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 13,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 11,000 บาท

ระดับกลุ่มอายุ 19-22 ปี

รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 18,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 16,000 บาท

ผู้เข้าประกวดที่ได้รางวัลที่ 1 ในทุกระดับอายุ จะได้รับการสนับสนุนเงินทุนจำนวน 20,000 บาท
เพิ่มเติมจากเงินรางวัลที่ได้รับ โดยไม่ต้องหักภาษี เพื่อนำเงินทุนไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นในชุมชนของคุณ ตามรายละเอียดโครงการฯ ที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร

ผู้เข้าประกวดที่ได้รางวัลที่ 1 ในทุกระดับอายุ จะได้รับส่วนแบ่งของการจำหน่ายสินค้าต่างๆ ที่ตนเองเป็น
เจ้าของลวดลายโดยคิดเป็น 1% ของกำไรสุทธิ โดย 50% ของเงินส่วนแบ่งนี้ขอให้สนับสนุนโครงการฯ ใดๆ ก็ได้ที่เกี่ยวกับสุขภาวะเด็กและเยาวชน ที่ผู้สมัครสนใจ หรือบริจาคให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่ดำเนินงานด้านสุขภาวะเด็กและเยาวชน และอีก 50% ที่เหลือถือเป็นของเจ้าของผลงาน

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกระดับ เฉพาะเงินรางวัลจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

กำหนดการโครงการ ตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2563

กำหนดการ #1

20 ตุลาคม
ถึง 15 พฤศจิกายน 63

20 ตุลาคม
ถึง 15 พฤศจิกายน 63

ส่งชิ้นงาน Drawing หรือ แบบวาดมือผ่านทางไปรษณีย์

กำหนดการ #2

20 ตุลาคม
ถึง 27 พฤศจิกายน 63

20 ตุลาคม
ถึง 27 พฤศจิกายน 63

ส่งชิ้นงานแบบไฟล์ ทางออนไลน์

กำหนดการ #3

1 ธันวาคม
ถึง 10 ธันวาคม 63

1 ธันวาคม
ถึง 10 ธันวาคม 63

โหวตทางออนไลน์เพื่อคัดเลือก 50 ชิ้น

กำหนดการ #4

14 - 15 ธันวาคม 2563

ตัดสินผลงาน

ตัดสินผลงาน 14 ธันวาฯ
ประกาศผล 15 ธันวาฯ
ประกาศผลการมอบรางวัลผ่านทางการถ่ายทอดสด ช่องทางของ P2H

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการประกวด

โครงการอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนหรือเพื่อนๆ ในโรงเรียน ผู้ส่งผลงานจะเขียนเป็นโครงการเดียวกันกับเพื่อนๆ ในโรงเรียนเดียวกันก็ได้ หรือจะไม่เขียนโครงการก็ได้ แต่ต้องส่งใบสมัครและระบุว่าไม่มีโครงการ

ขนาดชิ้นงานไม่ได้กำหนด แต่ขอให้ส่งในรูปแบบของสี่เหลี่ยมจตุรัสหรือสี่เหลี่ยมด้านเท่า ให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่คิดไว้ ทั้งแบบที่วาดลงในกระดาษ หรือเป็นไฟล์งานก็ตาม

แบบวาดมือหรือวาดลงบนกระดาษ ทีมงานต้องนำมาสแกนหรือแปลงให้ป็นไฟล์ภาพ สำหรับอัพโหลดลงบนเว็บไซต์เพื่อทำการโหวต จะได้มีแสงและสี ความชัดเจนของชิ้นงานเท่าเทียมกัน จึงมีขั้นตอนในการเตรียมชิ้นมากกว่า แบบไฟล์งาน ที่สามารถอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ได้เลย หรือสามารถโหลดได้เองในเว็บไซต์เลิฟแคร์สเตชั่น

เพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของผลงานจริงๆ และเพื่อเป็นผลประโยชน์ในอนาคตหากชิ้นงานได้รับรางวัลและถูกเลือกใช้ในกับผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิ