ข้อมูลโครงการ

โครงการ การประกวดออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพวัยรุ่น Lovecare Creative Contest

คณะแพทยศาสตศิริราชพยาบาล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ โครงการขับเคลื่อนพรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นในสถานศึกษาและปลูกฝังค่านิยมการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่นตอนต้น และ โครงการเลิฟแคร์ มูลนิธิแพธทูเฮลท์

ขอเชิญชวนเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพวัยรุ่น ชิงเงินรางวัล และโอกาสในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยชิ้นงานที่ออกแบบ สามารถออกแบบได้ทั้งภาพวาด (Drawing) หรือวาดและออกแบบในโปรแกรม illustrator หรือโปรแกรมออกแบบอื่นๆ ที่สามารถบันทึกเป็นไฟล์งาน สกุลไฟล์ .ai ได้ โดยชิ้นงานมีขนาดเป็นสี่หลี่ยมจตุรัส ซึ่งลวดลายที่ออกแบบ สามารถอยู่บนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของวัยรุ่น ดังต่อไปนี้