ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับรางวัล กิจกรรม Lovecare Creative Contest

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน โครงการจะติดต่อกลับไปตามข้อมูลที่กรอกไว้ในใบสมัคร อย่างเร็วที่สุด ภายใน 1-2 วันทำการ

กลุ่มอายุ 10-15ปี

รางวัลที่ 1 สิริรัช รัตนมณี 
รางวัลที่ 2 น้องวีรยา อินทมาตย์
รางวัลที่ 3 ชนน โชติยานนท์

กลุ่มอายุ 16-18ปี

รางวัลที่ 1 ชุติมา ใยบัว
รางวัลที่ 2 พระพร คุณธรรมดี
รางวัลที่ 3 ธัญญพัทธ์ อัศวเลิศพลากร

กลุ่มอายุ 19-21ปี

รางวัลที่ 1 ณิชารีย์ รักยงค์
รางวัลที่ 2 พนิฎา ประวัง
รางวัลที่ 3 พนิตา โมราสุข

ขอบคุณทุกผลงานที่ส่งเข้ามา สำหรับผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล หากโครงการจะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในอนาคต โครงการจะติดต่อกลับไปอีกครั้งหนึ่ง

และน้องๆที่ส่งผลงานเข้าประกวดไม่ทันไม่ต้องเสียใจไป รอติดตามในกิจกรรม Lovecare Creative Contest ครั้งที่2 ปี 2564 ไว้ร่วมสนุกกันอีกนะคะ